Skip to content Skip to navigation

Светът в една дума, или есе за цървула

TitleСветът в една дума, или есе за цървула
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsГеоргиев, Т
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination291-302
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyГеоргиев2005
Subscribe to Syndicate