Skip to content Skip to navigation

Колелото на живота. Всекидневието на българския възрожденски град

TitleКолелото на живота. Всекидневието на българския възрожденски град
Publication TypeBook
Year of Publication1999
AuthorsГаврилова, Р
Number of Pages451
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
KeywordsВъзраждане; История на българия
Notes

Съдържа и Речник на чуждите, диалектните и архаичните думи и изрази

Citation KeyГаврилова1999
Subscribe to Syndicate