Skip to content Skip to navigation

Tożsamość, interakcja, grupa : tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej

TitleTożsamość, interakcja, grupa : tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej
Publication TypeBook
Year of Publication1989
AuthorsBokszański, Z
Number of Pages257
PublisherWydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Place PublishedŁódź
Publication Languagepol
Citation KeyBokszanski1989
Subscribe to Syndicate