Skip to content Skip to navigation

Христо Ботев като поет и журналист

TitleХристо Ботев като поет и журналист
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1974
AuthorsБлагоев, Д
EditorМарков, Г
Book TitleЛитературнокритически статии
PublisherБългарски писател
Place PublishedСофия
Notes

Първа публикация: Ново време, г. I, кн. 8, октомври 1897 г.

Citation KeyБлагоев1974
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate