Skip to content Skip to navigation

Функциониране на глаголните видове в аорист

TitleФункциониране на глаголните видове в аорист
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsАтанасова, А
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleКак с думи се правят светове
Pagination577-584
PublisherУниверситетско издателство „Св. Климент Охридски“
Place PublishedСофия
Citation KeyАтанасова2005
Subscribe to Syndicate