Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 23 results:
Filters: Author is Чешмеджиев, Димо  [Clear All Filters]
2010
Чешмеджиев, Д., 2010. Няколко бележки за старата църква „Св. Петка” в Пловдив. In Е. Мирчева, ed. Филология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн. Стефан Смядовски. София: Валентин Траянов, pp. 171–185.
2007
Чешмеджиев, Д., 2007. Св. Лаврентий и Сан Лоренцо. Кирило-Методиевски студии, 17, pp.832-839.
Subscribe to Syndicate