Skip to content Skip to navigation

Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека

TitleОпис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека
Publication TypeBook
Year of Publication1923
AuthorsЦонев, Б
Volume2
PublisherДържавна печатница
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Notes

Включва индекси.

Citation KeyЦонев1923
Subscribe to Syndicate