Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 11 results:
Filters: Author is Искра Христова  [Clear All Filters]
2007
Христова, И., 2007. За закона и благодатта, за Луната и за Слънцето. In Реката на времето. Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 61-70.
2005
Христова, И., 2005. Десет години без Петър Илчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29, pp.107–110.
2003
Христова, И., 2003. Атонската редакция на Апостола. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(1), pp.11–36.
1994
Христова, И., 1994. Тропарите в Енинския апостол. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(4), pp.86–102.
1991
Христова, И., 1991. Нов значителен принос към Климентовата проблематика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.120–121.
Рецензия на [bib]Станчев1988[/bib]
Христова, И., 1991. О славянских переводах Господней молитвы. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(3), pp.41–56.
1983
Христова, И., 1983. Библиография на трудовете на проф. Мирослав Янакиев (1947–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), pp.125–133.
Subscribe to Syndicate