Skip to content Skip to navigation

Международна конференция за славянското ръкописно наследство в Рилския манастир

TitleМеждународна конференция за славянското ръкописно наследство в Рилския манастир
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsФилипова, Г, Бърлиева, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume9
Pagination120–123
Citation KeyФилипова1985a
Subscribe to Syndicate