Skip to content Skip to navigation

Църквата „Св. Четиридесет мъченици“ и манастирът "Великата лавра" в християнското храмово строителство на Търново

TitleЦърквата „Св. Четиридесет мъченици“ и манастирът "Великата лавра" в християнското храмово строителство на Търново
Publication TypeBook
Year of Publication2007
AuthorsТеофилов, Т
PublisherМВВИ
Place PublishedВелико Търново
Citation KeyТеофилов2007
Subscribe to Syndicate