Skip to content Skip to navigation

Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“

TitleДевети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsСелимски, Л, Павлова, Р, Младенов, МСл., Иванова, К, Лашкова, Л, Георгиев, С, Васева, И
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume9
Issue4
Pagination101–124
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyСелимски1984
Subscribe to Syndicate