Skip to content Skip to navigation

Езикови аспекти на старобългарския акростих

TitleЕзикови аспекти на старобългарския акростих
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsПопов, Г
Book TitleЕзиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина
Pagination575–585
PublisherУниверситетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”
Place PublishedВелико Търново
Citation KeyПопов2005a
Subscribe to Syndicate