Skip to content Skip to navigation

Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV в.

TitleСреднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV в.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsПопов, Г
Book TitleПреводите през {XIV} столетие на Балканите. Международната конференция София, 26–28 юни 2003
Pagination173–184
PublisherГорекс-Прес
Place PublishedСофия
Citation KeyПопов2004a
Subscribe to Syndicate