Skip to content Skip to navigation

Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166

TitleКанонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2002
AuthorsПопов, Г
Book TitleПѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров
Pagination15–24
PublisherБоян Пенев
Place PublishedСофия
Keywordsканон; св. Андрей; св. Наум Охридски; химнография; Хлудов миней 166
Notes

2 илюстрации

Citation KeyПопов2002a
Subscribe to Syndicate