Skip to content Skip to navigation

Проучвания върху личността и творчеството на Константин Преславски

TitleПроучвания върху личността и творчеството на Константин Преславски
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsПопов, Г
JournalЗа буквите. Кирило-Методиевски вестник
Volume12
Pagination6–7
Citation KeyПопов1986f
Subscribe to Syndicate