Skip to content Skip to navigation

Авторските подписи на Климент Охридски

TitleАвторските подписи на Климент Охридски
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsПопов, Г
JournalАнтени
Volume49(777)
Pagination16
Notes

Публикация в съкратен вариант на доклада, изнесен на Четвъртия международен колоквиум по старобългаристика, София, август 1985

Citation KeyПопов1985a
Subscribe to Syndicate