Skip to content Skip to navigation

Плиска-Преслав-Охрид. Новооткрити доказателства за единството на старобългарските школи

TitleПлиска-Преслав-Охрид. Новооткрити доказателства за единството на старобългарските школи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsПопов, Г
JournalЗа буквите. Кирило-Методиевски вестник
Volume5
Pagination4–5
Citation KeyПопов1981b
Subscribe to Syndicate