Skip to content Skip to navigation

Стари български ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките

TitleСтари български ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1980
AuthorsПопов, Г
Book TitleВековни български езикови традиции
Pagination113–116
Place PublishedСофия
Keywordsезикова история; книжовна история; кодикология; описание на ръкописи; палеография
Citation KeyПопов1980c
Subscribe to Syndicate