Skip to content Skip to navigation

Предтечи. Български книжовници в Света гора през първата половина XIV век

TitleПредтечи. Български книжовници в Света гора през първата половина XIV век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsПопов, Г
JournalЗа буквите. Кирило-Методиевски вестник
Volume3
Pagination4–5
Citation KeyПопов1980b
Subscribe to Syndicate