Skip to content Skip to navigation

Ранна употреба на предлога ЗА при обектно (делиберативно) отношение

TitleРанна употреба на предлога ЗА при обектно (делиберативно) отношение
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1979
AuthorsПопов, Г
Book TitleИзследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев
Pagination286–288
PublisherБАН
Place PublishedСофия
Citation KeyПопов1979
Subscribe to Syndicate