Skip to content Skip to navigation

Към примерите за аналитична сравнителна степен в среднобългарските паметници

TitleКъм примерите за аналитична сравнителна степен в среднобългарските паметници
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1977
AuthorsПопов, Г
JournalБългарски език
Volume27
Pagination493–498
Publication Languagebul
Keywordsаналитизъм; сравнителна степен; среднобългарски език
Notes

Същото е публикувано и в: 1

Citation KeyПопов1977
Subscribe to Syndicate