Skip to content Skip to navigation

Плачът и сълзите в средновековната литература

TitleПлачът и сълзите в средновековната литература
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsПетканова, Д
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume18
Issue2
Pagination82–93
Citation KeyПетканова1994
Subscribe to Syndicate