Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 11 results:
Filters: Author is Петканова, Донка  [Clear All Filters]
2003
Станчев, К., 2003. Библейски цитати. In Д. Петканова, ed. Старобългарска литература : Енциклопедичен речник. Велико Търново: Абагар, pp. 66–67.
2001
Петканова, Д., 2001. Апокрифните лечебни молитви. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(3), pp.61–85.
1989
Петканова, Д., 1989. Една неизвестна приписка на Йосиф Брадати. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(1), pp.110–111.
1982
Петканова, Д., 1982. Богомилството и апокрифната литература. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(3), pp.143–153.
Subscribe to Syndicate