Skip to content Skip to navigation

Местен падеж (Локатив)

TitleМестен падеж (Локатив)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1991
AuthorsМинчева, А
EditorДуриданов, И
Book TitleГраматика на старобългарския език. Фонетика, морфология, синтаксис
Pagination463–465
PublisherБАН
Place PublishedСофия
Citation KeyМинчева1991
Subscribe to Syndicate