Skip to content Skip to navigation

Традиционни предсватбени обреди във Врачанско

TitleТрадиционни предсватбени обреди във Врачанско
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1981
AuthorsМанкова, Й
JournalИзвестия на музеите в Северозападна България
Volume6
Pagination125–144
Publication Languagebul
Citation KeyМанкова1981
Subscribe to Syndicate