Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Манкова, Йорданка  [Clear All Filters]
1981
Манкова, Й., 1981. Традиционни предсватбени обреди във Врачанско. Известия на музеите в Северозападна България, 6, pp.125–144.
Subscribe to Syndicate