Skip to content Skip to navigation

Стенната живопис в България до края на XIV век

TitleСтенната живопис в България до края на XIV век
Publication TypeBook
Year of Publication1995
AuthorsМавродинова, Л
Number of Pages100 с., 34 л. ил
PublisherАкадемично издателство „Проф. Марин Дринов“
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN9544303480
Keywordsстенописи; стенописи -- Средновековие; стенописи – история
Notes

Резюме на френски език.

Citation KeyМавродинова1995
Subscribe to Syndicate