Skip to content Skip to navigation

Нови тенденции в ареалната лингвистика: методи и резултати

TitleНови тенденции в ареалната лингвистика: методи и резултати
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsЛешбер, К
EditorСтоянова, Ю, Дачева, Г, Михайлова, Н, Миланов, В
Book TitleLittera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева
Pagination116-125
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyЛешбер2005
Subscribe to Syndicate