Skip to content Skip to navigation

Спомени за Стойко Стойков и първата експедиция за събиране на материали за Българския диалектен атлас

TitleСпомени за Стойко Стойков и първата експедиция за събиране на материали за Българския диалектен атлас
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsКостов, К
JournalБългарска реч
Volume5
Issue2–3
Pagination25–29
Publication Languagebul
Citation KeyКостов1999
Subscribe to Syndicate