Skip to content Skip to navigation

Военна психология. Психология на боеца

TitleВоенна психология. Психология на боеца
Publication TypeBook
Year of Publication1995
AuthorsКазанджиев, С
Series TitleБългарско военно психологическо наследство
Edition2
Number of Pages460
PublisherМинистерство на отбраната
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN9789545091568
Notes

Встъп. студия, науч. ред. Илия Петров Пеев.

1. изд. 1943 във Воен. библ. ; кн. 118. - Офс. изд. - 500 тир.
.Съдържа: Библиогр. с. 453-456

Citation KeyКазанджиев1995
Subscribe to Syndicate