Skip to content Skip to navigation

Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар

TitleНовооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2002
AuthorsЙовчева, М
EditorГюзелев, В, Милтенова, А
Book TitleСредновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване
Pagination382–393
PublisherГутенберг
Place PublishedСофия
Citation KeyЙовчева2002
Subscribe to Syndicate