Skip to content Skip to navigation

Разказът на солунския дякон Арсений в контекста на гръцката и руската поклонническа проза през ХІV–ХVІІ век.

TitleРазказът на солунския дякон Арсений в контекста на гръцката и руската поклонническа проза през ХІV–ХVІІ век.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsГюрова, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume15
Issue1
Pagination96–108
Publication Languagebul
Citation KeyГюрова1991
Subscribe to Syndicate