Skip to content Skip to navigation

Вторият международен конгрес по българистика и проблемите на българската история през средновековието

TitleВторият международен конгрес по българистика и проблемите на българската история през средновековието
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsВаклинова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume10
Pagination95–98
Keywordsбългарска история; Вторият международен конгрес по българистика; история; конгреси; научни конференции; средновековие; средновековна българска история
Citation KeyВаклинова1986
Subscribe to Syndicate