Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Keyword is история  [Clear All Filters]
1996
Билярски, И., 1996. Нова книга за Добруджа през Средновековието. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 20(4), pp.82–83.
1992
Бакалов, Г., 1992. Нов труд по византийска история. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(1), pp.125–126.
Subscribe to Syndicate