Skip to content Skip to navigation

Симеон Михалков

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Симеон Михалков е студент в специалност „Балканистика“ в Софийския Университет "Св. Климент Охридски", участник като работник и доброволец в археологически проучвания от 2008 насам: в Мелник (с екипа на проф. Виолета Нешева), Свещари (2010) при разкопки на могила 21 от източния некропол на Сборяново, почистване на тъй нар. Омуртагова могила в южната част на източния некропол, българо-полска експедиция на проф. Диана Гергова, Дядово (2010), Велинград, Ахтопол (2011, 2012) - международни експедиции на проф. Диана Гергова, Свещари (2012) – ментор на доброволци по европейски проект "Тракийско минало – европейско бъдеще".