Skip to content Skip to navigation
Берон П. Буквар с различни поучения. Брашов: Антон Йованович; 1824. 140, [4] с. ; табл. (1 л.), ил. (3 л.). p.
Собрани от Петра х. Беровича за болгарските училища ; Напечата ся сас помощта г. Антоньова Иоановича..
Резюме: