Skip to content Skip to navigation

Стефан Дечев

ЮЗУ "Неофит Рилски", Правно-исторически факултет

Стефан Дечев е доцент в катедра История към Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски". Води курсовете: История на популярната култура, История на българския политически живот (XIX-XXI в.), Пол и политика в България (1879-1944), Историография, Нова българска история. Научните му интереси са в областта на историята на политическата култура, историята на народната и популярната култура, историята на пола и сексуалността.

Web Page: 
Ключови думи: