Skip to content Skip to navigation

Рени Манова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Рени Манова е докторант по приложна лингвистика в катедра „Български език като чужд“, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“. Научните ѝ интереси са в областта на лингвистиката на текста, методиката на чуждоезиковото обучение и езиковата типология.

Библиографски записи в Libri Slavici: