Skip to content Skip to navigation

Марин Симеонов

Университет по библиотекознание и информационни технологии ‒УниБИТ

Марин Стефанов е бакалавър по печатни комуникации. Научните му интереси са в областта на печатните комуникации. 

Ключови думи: