Skip to content Skip to navigation

Лиляна Кирова

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Митодий”

Лилия Кирова е доцент във ВТУ „Св. св. Кирил и Митодий”. В бакалавърската степен на специалностите Руска филология и Приложна лингвистика доц. д-р Л. Кирова води лекционни курсове по Психолингвистика и Основи на теорията на превода на художествен текст, семинарни занятия по превод на художествена проза с редактиране и рецензиране, превод на научно-технически текст, филмов превод; в магистърска програма Транслатология - лекции по дисциплините Проблеми на превода на художествен текст, Проблеми на специализирания превод, Преводът като източник на културен обмен и семинарни занятия по Превод на видео- и рекламни материали.

Библиографски записи в Libri Slavici: