Skip to content Skip to navigation

Илиан Шехада

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Илиан Шехада е завършил Българска филология в СУ, след което магистърска програма „Интерпретативна антропология“ във Факултета по Славянски филологии на Софийския университет.

Научните му интереси са в областта на връзката психопатология-литература-философия, джендър изследвания, "не- човешкото" в съвременната българска литература.