Skip to content Skip to navigation

Христина Теодосиева

Факултет по славянски филологии

Христина Теодосиева е докторант към Катедра „Теория на литературата“ във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е българска филология и магистърска програма „Литературата – творческо писане“ в същия университет. Научните ѝ интереси са в областта на психоанализата, литературната теория на моделите, китайската и българската литература.