Skip to content Skip to navigation

Филип Стоилов

Филип Стоилов е докторант по теория на литературата в СУ. Завършил е английска филология в същия университет. Научните му интереси са свързани с литературата на модернизма, наратологията, експерименталните стратегии на фикционално светоизграждане. Занимава се с превод от английски език.