Skip to content Skip to navigation

Енчо Герганов

Нов български университет

Проф. д-р Енчо Герганов е почетен професор на Нов български университет, където е основател на департамент „Когнитивна наука и психология“ и на Центъра за оценяване. Член е на Управителния съвет на Дружеството за измерване и оценяване на образованието. Изследователската му работа е съсредоточена върху проблемите на психометрията, психолингвистиката и паметта.

Библиографски записи в Libri Slavici: