Skip to content Skip to navigation

Айше Грошар

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Айше Керим Грошар е студентка в специалност „Българска филология“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград