Skip to content Skip to navigation

Александра Антонова

Институт за литература, Българска академия на науките

Александра Антонова е доктор по филология, главен асистент в Института за литература към БАН. Автор е на монографиите „Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик” (2011) и „Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването“ (2015), както и на редица публикации върху предметното изображение у Димитър Димов, Никола Вапцаров, Светослав Минков, Боян Дановски, Борис Христов, върху естетическите концепции на Кирил Кръстев, Борис Шивачев, Златомир Златанов и др. Изследователските й интереси са насочени предимно към особеностите на българския експресионизъм, декоративизъм и предметизъм, към пластическите изобразителни потенции на словото.