Skip to content Skip to navigation

Тина Грошкова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Тина Грошкова е студент в четвърти курс, специалност „Българска филология”.