Skip to content Skip to navigation

Петко Чолаков

Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

Петко Чолаков е студент-бакалавър в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (специалност История). Научните му интереси са свързани с българската история (най-вече с епохата на средновековието), както и с общата история на християнството.