Skip to content Skip to navigation

Кристиян Янев

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Кристиян Иванов Янев е магистър по славянска филология, завършил Факултета по славянски филологии на Софийски университет „Свети Климент Охридски”. Интересите му са в областта на славянските литератури и сравнителното литературознание.