Skip to content Skip to navigation

Камелия Христова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Камелия Христова е студентка в магистърската програма „Старобългаристика“. Интересите ѝ са в областта на Средновековието, старите езици, историческото езикознание, средновековните преводи и работата с ръкописи.